Historie

DitoBus Gruppens historie begyndte i 1950 med etableringen af en køreskole og en lillebilforretning i Ugerløse.

Ud fra det udgangspunkt har virksomheden udviklet sig og er i dag en stærk og specialiseret udbyder af løsninger inden for personbefordring med turistbusser, minibusser og rutebusser.

Historiske fakta

2022

Året indledtes med endnu en nedlukning af alle turistbusaktiviteter på grund af frygt for spredning af en ny variant Corona-virus. Turistbusaktiviteterne kom i gang igen i løbet af 2. kvartal og nåede i andet halvår op i nærheden af aktivitetsniveauet før Covid 19-krisen.

DitoBus Linjetrafik havde et travlt år med grøn omstilling og opstart af flere nye kontrakter. Først på året startede Movia A19-kontrakten med 18 busser i Vest- og Sydsjælland med delvis brug af biodiesel.

Senere på året tog den grønne omstilling fart i form af elektriske rutebusser. Som led i eksisterende (A15) og nye kontrakter (A19X og A20) med Movia indsatte DitoBus Linjetrafik elbusser i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt i en række kommuner: Holbæk, Lejre, Frederikssund, Roskilde og Gribskov.

DitoBus blev også den første operatør i Nordjyllands Trafikselskab til at indsætte elbusser – det skete på Læsø, der blev Danmarks første helt grønne kommune, hvad angår kollektiv bus- og minibustrafik.

De mange nye rutebuskontrakter betød oprettelse af nye udkørselssteder i Kr. Hyllinge, Skibby og Helsinge, mens udkørselsstedet i Præstø blev solgt, og udkørselsstedet i Stege blev lejet ud.

DitoBus Servicetrafik startede i august en ny, stor opgave op i Faxe kommune. Opgaven omfattede både kommunale skolebusruter og kørsel af kommunens visiterede borgere.

2021

Corona pandemien fortsatte med vekslende styrke gennem hele året. Turistbusaktiviteterne måtte i perioder helt indstilles.

Efter flere års samarbejde med DitoBus som mindretalsaktionær i Kruse A/S, besluttede Mie og Max Kruse i begyndelsen af året at afhænde majoritets-aktieposten til DitoBus. Som et led i aftalen stod Mie og Max fortsat som ledere af driften i Kruse, hvilket ikke mindst omfattede opstarten af en ny mangeårig kontrakt med Movia vedrørende rutebus-kørslen på Lolland. Som led i denne opstart investerede Kruse i 36 nye busser, heraf to elbusser til bybusdriften i Nakskov. Kørslen på Lolland skete fra virksomhedens ejendomme i Nakskov og Maribo. Den nye kontrakt startede den 15. juni, og opstarten forløb gnidningsfrit.

I løbet af året blev driften i Kruse som aftalt mere og mere overtaget af ledelsen af driften i DitoBus Linjetrafik, og ved køreplanskiftet i december trak Mie og Max sig som planlagt ud af den daglige drift i Kruse. Mie og Max fortsatte herefter i DitoBus med opbygning af en ny afdeling for forretningsudvikling.

Midt på året lykkedes det DitoBus Linjetrafik at opnå kontrakt på rutebuskørslen og flextrafikkørslen på Læsø. Udbuddet skete som et hasteudbud og med kun få dage fra afgørelse til kontraktstart, men det lykkedes - ikke mindst på grund af en gruppe meget dygtige chauffører på Læsø - at komme problemfrit i gang på Læsø. Driften startede op med dieselbusser, og snarest muligt skulle dieselbusserne udskiftes med elbusser.

I Sydtrafiks 14. udbud opnåede DitoBus Linjetrafik kontrakt på 21 busser i Esbjerg-Ribe området. Kørslen startede i december, og kontrakten løber i 8 1/2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år. Kontrakten var DitoBus' første kontrakt i Sydtrafik, og der blev etableret nye udkørselssteder i Esbjerg, Ribe, Gørding og Varde.

Første afgang i Sydtrafik: Rute 8C afgik fra Ribe Rutebilstation søndag d. 12. dec. 2021 kl. 07.43. Chauffør var Jytte Petersen, der ovenikøbet havde fødselsdag samme dag 😊

2020

Mattias Thomsen fra Thinggaard Express og Turist havde længe haft et ønske om at stå stærkere i det konkurrenceprægede busmarked, og i begyndelsen af året blev Thinggaard Express og Turist således en del af Jørns Busrejser. Dermed fik Jørns Busrejser også sin første fjernbusrute, nemlig rute 980 Herning-Aalborg.

Kort tid derefter indtraf Corona-krisen, og alle DitoBus Gruppens aktiviteter blev i 2020 stærkt påvirket af Corona-pandemien.

Omfanget af den kollektive trafik med rutebusser og den kommunale servicetrafik med minibusser blev løbende tilpasset Corona-restriktionernes omfang. Herudover blev der iværksat brug af værnemidler for både passagerer og chauffører, ekstra rengøring, afspærring af fordøre, nedsat passagerantal og indstilling af kontantsalg. Med brancheorganisationernes bistand lykkedes det at forhandle tillægsaftaler på plads over for de offentlige kontraktgivere til håndtering af de økonomiske konsekvenser.

Aktiviteterne inden for turistbuskørsel og rejsebureau blev som følge af forsamlingsforbud og rejsevejledninger helt aflyst i store dele af året. Midt på året indgik de tre turistbusselskaber, DitoBus Excursions, Jørns Busrejser og Nilles Busser en flerårig aftale med DSB om udførelse af skolerejser i hele Danmark. DSB-aftalen nåede at starte kortvarigt op i august, men måtte på grund af Corona-restriktioner midlertidigt nedlukkes efter få uger.

Samlet set faldt DitoBus Gruppens omsætning i 2020 ca. 15 pct. i forhold til det budgetterede, men det lykkedes at fastholde resultatet nogenlunde på det forventede niveau.

Efter modne overvejelser besluttede Anders Skov Jensen midt på året at afhænde Vig Bus ApS til DitoBus Servicetrafik. Vig Bus’ aktiviteter omfattede primært kørsel med minibusser i Odsherred og Kalundborg kommuner.

DitoBus kunne i 2020 have fejret sit 70 års jubilæum, men på grund af Corona-situationen måtte fejringen udsættes, indtil det igen blev muligt at samle alle medarbejdere til en festlig aften.

I slutningen af året trak Jørn Pedersen sig tilbage efter en lang og flot indsats i busbranchen. Jørn er og var, sammen med sin kone Bente, en institution i Nordjylland, og Jørns Busrejser er kendt som et af de allerbedste busselskaber i landet. Jørns medarbejdere med Finn Jensen i spidsen overtog det ansvarsfulde hverv at bringe virksomheden godt videre i et stadigt stærkere samarbejde med DitoBus Excursions.

Trafikselskaberne over hele landet ændrede signaler fra gerne at ville sikre en bred skare af små operatører til hellere at ville have relativt større operatører. Som konsekvens af den udvikling besluttedes det i slutningen af året at fusionere Jørns Rutetrafik og DitoBus Linjetrafik med DitoBus Linjetrafik som det fortsættende selskab.

På minibusområdet besluttedes det også sidst på året at fusionere Vig Bus og DitoBus Servicetrafik med DitoBus Servicetrafik som det fortsættende selskab. Årsagen var hensynet til at sikre en fortsat ensartet digitalisering af minibusaktiviteterne.

2019

DitoBus Gruppen erhvervede i slutningen af 2018 ejendommen K.P. Danøsvej 5, Holbæk, og efter istandsættelse flyttede virksomhedens økonomiafdeling sammen med driftsledelsen i DitoBus Linjetrafik og driftsledelsen i DitoBus Servicetrafik ind i de nye omgivelser i marts 2019. K.P. Danøsvej 5 er naboejendom til DitoBus Gruppens hovedkvarter på K.P. Danøsvej 2, hvor der i takt med virksomhedens udvikling havde været pladsmæssige udfordringer gennem længere tid.

Jørns rutetrafik deltog i NT's 25. udbud og opnåede i maj kontrakt på 15 busser. Den nye kontrakt havde driftsstart allerede i august 2019, og opstarten skete fra udkørselssteder i Brønderslev, Hjørring, Østervrå og Dronninglund med brugte busser. Senere på året modtog Jørns Rutetrafik 13 fabriksnye busser til indsættelse på kontraktkørslen sammen med to af de brugte busser. Alle busser var bemalet og udstyret i henhold til NT's nye designmanual. Det nye udvendige design omfatter farverne sand, lysegul og lyseblå, der alle afspejler Nordjyllands smukke natur.

DitoBus Servicetrafik vendte fra august tilbage til opgaveløsningen med kørsel af visiterede borgere i Roskilde Kommune. DitoBus Servicetrafik præsterede med nye, engagerede medarbejdere og nye minibusser en flot opstart på den nye kontrakt.

2018

DitoBus Excursions genvandt kontrakten med Region Sjælland vedrørende patientbuskørsel til Rigshospitalet. Herudover indsatte DitoBus Excursions to nye busser på fjernbusruter for den nye samarbejdspartner, Flixbus.

Jørns Busrejser havde et travlt år og forøgede sin omsætning med over 50 pct. Jørns Busrejser leverede bl.a. en fejlfri indsats ved verdens største fodboldstævne, Danacup, i Hjørring.

DitoBus Gruppen indgik aftale med Nilles Busser om overtagelse af selskabet pr. 1. januar 2019.

DitoBus Servicetrafik deltog i Movias udbud FR12 og opnåede kontrakt på kørsel i Sorø Kommune.

DitoBus Servicetrafik købte Kruses aktiviteter inden for turist og speciel rutekørsel - og overtog ved den lejlighed 3 driftsbusser og 4 reservebusser fra Kruse.

Mod slutningen af året deltog DitoBus Servicetrafik i Roskilde Kommunes udbud af visiteret kørsel af børn og ældre, og det lykkedes at vinde størstedelen af udbuddet. I løbet af 2019 vil DitoBus Servicetrafik være tilbage som leverandør af stort set al minibuskørsel i Roskilde Kommune.

DitoBus Linjetrafik leverede endnu engang høj kvalitet til Movia og fik sine A3- og A5-kontrakter forlænget til 2022, og A10-kontrakten blev forlænget til 2021.

Jørns Rutetrafik deltog i NT's udbud 24 og opnåede kontrakt på 12 lokalbusser, hvoraf Jørns Rutetrafik allerede i nogle år havde stået for kørslen med halvdelen af disse busser. Jørns Rutetrafik overtog herudover kørslen med 12 busser, bl.a. bybuskørslen i Frederikshavn, efter en anden operatør.

2017

DitoBus Excursions fortsatte fremgangen og fik i årets løb leveret 5 nye turistbusser. Selskabets aktiviteter var mangeartede, hvilket også kunne ses på sammensætningen af nye busser, der spændte lige fra en midibus (10m) til markedets længste (15m).

Jørns Busrejser A/S udskilte sine ruteaktiviteter i Jørns Rutetrafik A/S. Det nye selskab deltog i NT's udbud 23.1 og opnåede kontrakt på 8 busser, der blev stationeret i Dronninglund, hvor de hovedsageligt kører på ruten mellem Asaa og Aalborg. Jørns Rutetrafik ejes 100 pct. af DitoBus Gruppen, mens Jørns Busrejser ejes i fællesskab med Jørn Pedersen.

Først på året blev DitoBus Linjetrafiks to A9-kontrakter med Movia forlænget med yderligere to år, idet samtlige kvalitetsmål, som Movia stiller, blev indfriet. De to kontrakter, som køres af 25 busser, løber således til og med år 2020.

DitoBus Linjetrafik deltog i Movias A15-udbud og opnåede fornyet kontrakt på 6 bybusser i Holbæk. Derimod lykkedes det ikke at genvinde kontrakten på 7 landbusser i Ringsted. Selskabet måtte derfor ved køreplanskiftet i december ønske held og lykke til en række medarbejdere i Ringsted, der skulle fortsætte hos den nye operatør. Til de genvundne bybusser i Holbæk fik virksomheden i december leveret 7 fabriksnye og meget miljøvenlige Volvo-busser, udstyret med blandt andet automatisk stoppestedsannoncering, realtidsinformation og infotainment.

Kort før nytår blev der indgået købsaftale vedrørende ejendommen Industrivej 42, Roskilde, hvor både DitoBus Linjetrafik og DitoBus Servicetrafik havde haft udkørselssted i flere år.

2016

DitoBus Excursions fik for første gang leveret 4 nye turistbusser inden for samme kalenderår. De nye busser var dels 2 topmoderne Volvo-rejsebusser, dels 2 avancerede MAN-liftbusser.
Sidst på året deltog DitoBus Excursions i et udbud vedr. kørsel til svømmehaller m.m. i Københavns Kommune og opnåede kontrakt på kørslen med start ved årsskiftet 2016/2017.

DitoBus Servicetrafik fik en flot start i Holbæk Kommune, da kontrakten vedr. visiterede borgere startede den 1. april 2016. Derimod lykkedes det senere på året ikke at genvinde opgaverne i Frederikssund og Køge Kommuner - på trods af en flerårig og meget god indsats.

DitoBus Linjetrafik opnåede en forlængelse til og med år 2020 af den store A5-kontrakt med Movia (45 busser). Samtidig blev der i A5-kontrakten indskiftet 3 nye og meget miljøvenlige Volvo B8RLE-busser (Euro 6).

Den 1. juli 2016 erhvervede DitoBus Gruppen 51 pct. af aktierne i Jørns Busrejser A/S, Brønderslev. Erhvervelsen skete som led i et generationsskifte, da Jørn Pedersen ønskede at trække sig gradvist tilbage fra virksomheden over en 3-5 årig periode. Jørns Busrejser A/S omfattede kørsel inden for både rute-, turist- og taxakørsel og talte 30 kørende enheder samt ca. 44 medarbejdere.

2015

DitoBus Servicetrafik deltog i et udbud af kørslen for visiterede borgere i Holbæk Kommune. Det lykkedes DitoBus Servicetrafik at opnå kontrakt på næsten al kørslen, og en ny type partnerskabskontrakt blev indgået med Holbæk Kommune med start den 1. april 2016.

Som led i et generationsskifte i Kruse A/S indtrådte DitoBus Gruppen sidst på året som medejer af Kruse A/S. Herefter ejedes Kruse A/S af Mie Kruse, Max Kruse og DitoBus Gruppen A/S med en tredjedel hver.

2014

Minibus-aktiviteterne oplevede først en stor skuffelse – men siden hen det første lyspunkt i et par år. Holbæk Kommune sendte via Movia sin minibuskørsel i udbud (udbud FR5). Hafnia Rejser blev prækvalificeret, men i den efterfølgende udbudsrunde fik selskabet kun en mindre kontrakt på kørsel til folkeskoler og ældrecenter i Tølløse-området. Derimod gik selskabets kørsel i Holbæk til VBT, og Torkilstrup Bus' kørsel i Svinninge m.m. gik til Handicap-Befordring. VBT og Handicap-Befordring havde i det hele taget opnået kontrakt på stort set al kørsel i Holbæk Kommune. Kort tid efter kørslens start viste det sig imidlertid, at Handicap-Befordring leverede en meget dårlig kørsel. Efter voldsomme brugerprotester og mediebevågenhed måtte Movia indvilge i at ophæve kontrakten med Handicap-Befordring. Der blev gennemført et hasteudbud og en efterfølgende afsøgning af mulighederne, og det var et stort lyspunkt, at det lykkedes Hafnia Rejser og det nystiftede DitoBus Servicetrafik A/S at få størstedelen af Handicap-Befordrings kørselsopgaver. Alle kontrakter i Holbæk Kommune var dog kun af en varighed på 12 måneder.

Hafnia Rejser fik i foråret efter aftale med Vitus Rejser (det tidligere 65-Ferie) også leveret den første 5-stjernede bus. Bussen adskilte sig fra andre rejsebusser ved bl.a. at være udstyret med ekstra benplads, lægstøtter og tablets ved alle pladser.

DitoBus Excursions deltog i en række udbud af børnehaver i Københavns Kommune, og det lykkedes at udvide kontrakterne til fra årsskiftet 2015 at omfatte 12 børnehaver mod tidligere 6 børnehaver. Kontrakterne indebar, at der fra 2015 ville være 8 busser fast stationeret i København.

Ombygningen af Marsvej 4 i Nykøbing Sj. blev gennemført, og ved køreplanskiftet i december 2014 flyttede DitoBus Linjetrafik fra Nykøbing Sj. station til den nye adresse. Det nye busanlæg på Marsvej omfattede vaskehal, chaufførfaciliteter, kontor og parkeringsarealer.

I årets sidste uger blev også nybyggeriet på Kragelundsvej 6 i Sorø færdig, og DitoBus Linjetrafik kunne begynde indflytningen. Det nye busanlæg i Sorø indeholdt to værkstedsbaner, vaskehal, chaufførfaciliteter, parkeringsarealer og et dieselserviceanlæg, der var udlejet til Uno-X. Det nye værksted i Sorø indebar, at værkstedsfunktionen i Slagelse blev nedlagt, så værkstedet i Sorø fremover skulle varetage busserne fra Sorø, Slagelse og Ringsted.

Lillejuleaftensdag lykkedes det at opnå enighed med Thykjær om at overtage Thykjærs sjællandske aktiviteter bestående af en Moviakontrakt med 15 driftsbusser. Overtagelsesdagen blev fastsat til den 1. januar 2015, og året sluttede med travle forberedelser i DitoBus Linjetrafik med henblik på straks i det nye år at byde velkommen til ca. 35 medarbejdere og 17 busser fra Thykjær.

2013

DitoBus Linjetrafik havde i Movias udbud A10 selskabets største kontrakt på 49 busser i udbud. Konkurrencen var overordentlig hård, men det lykkedes at opnå en ny kontrakt af næsten samme omfang, som den hidtidige. Den nye kontrakt kom til at omfatte 42 af de hidtidige 49 busser. Bybustrafikken i Kalundborg og en enkelt bus i Mørkøv gik desværre til andre operatører. Den nye A10-kontrakt indebar derfor afsked med ca. 18 medarbejdere i Kalundborg.

DitoBus Linjetrafik fik til den nye A10-kontrakt leveret 17 nye Volvo B8RLE 8900, udstyret med den sidste nye motorteknologi og opfyldende EURO 6-normen, der ellers først skulle træde i kraft i 2015. Herudover fik selskabet leveret otte nye Mercedes Sprinter City. Som led i A10-kontrakten erhvervede DitoBus ejendommen Marsvej 4, Nykøbing Sj., og en grund på Kragelundsvej 2, Sorø.

DitoBus Linjetrafik blev i slutningen af året miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Torkilstrup Bus oplevede selskabets værste år nogensinde. Roskilde Kommune besluttede med meget kort varsel at overdrage selskabets skolekørsel til Roskilde Brandvæsen. Overdragelsen skete uden afholdelse af licitation.

Torkilstrup Bus forsøgte med samme korte varsel at kompensere for tabet af selskabets kerneopgaver i Roskilde ved at deltage i Movias Flextrafik-udbud. Torkilstrup Bus måtte undervejs trække sit tilbud tilbage over for Flextrafik, idet det viste sig at være fejlbehæftet.

DitoBus Excursions kom ved hjælp af effektivisering og forbedret markedsføring relativt godt igennem et år, der på turistbusmarkedet fortsat var præget af den globale lavkonjunktur.

Hafnia Rejsers direktør og medejer, Knud Erik Jensen, ønskede midt på året at søge nye udfordringer, og DitoBus overtog Knud Erik Jensens ejerandel og dermed Hafnia Rejser 100 pct.

2012

DitoBus Linjetrafik deltog i Movias udbud A9, hvor selskabet havde 25 busser i udbud. Konkurrencen var meget tæt, men det lykkedes at opnå en ny kontrakt af samme omfang, som den hidtidige. Den nye kontrakt betød tre ekstra busser i Holbæk (linje 555 m.fl.) og tre ekstra busser i Roskilde (linje 358), mens der desværre ikke kunne genopnås kontrakt på syv busser i Slagelse (linje 432 m.fl.).

Den nye A9-kontrakt indebar afsked med ca. 10 medarbejdere i Slagelse og velkommen til ca. 12 nye medarbejdere i Roskilde og Holbæk. Selskabet fik leveret 14 nye, miljøvenlige Volvo B7RLE (vogn 4757-4770).

Torkilstrup Bus havde siden 2007 med stor succes løst den samlede opgave vedrørende planlægning og kørsel af Høje-Taastrup Kommunes visiterede borgere. Opgaven blev sendt i genudbud i 2012, og desværre lykkedes det ikke at bevare opgaven. Selskabet deltog i et par andre større kommunale licitationer, men heller ikke her var selskabet konkurrencedygtigt. Derimod lykkedes det at opnå den første, mindre kontrakt med Movia Flextrafik Rute. Et tættere samarbejde indledtes med Køge Kommune vedrørende den kontrakt, der var påbegyndt året før.

Som led i at gøre Torkilstrup Bus mere konkurrencedygtig indførte selskabet midt på året elektronisk kommunikation mellem kontor og vogne.

DitoBus Excursions besluttede at gennemføre en opgradering af sin bemaling på turistbusserne. Det nye ”look” var blevet testet ved leveringen af vogn 370 i 2011, og to nye MAN turistbusser (vogn 371 og 372) blev også bemalet i det nye look inden leveringen i maj 2012. Markedet for turistbusser var meget trykket af den generelle økonomiske afmatning, men selskabet kom alligevel relativt godt gennem året, hvor det blandt andet lykkedes at få fast kørsel for endnu to udflytterbørnehaver i Københavns Kommune.

2011

Torkilstrup Bus deltog i Roskilde Kommunes udbud vedrørende ældrekørsel og kørsel til genoptræning og vandt udbuddet i konkurrence med otte andre bydere. Dagen før underskrivelse af den nye kontrakt annullerede Roskilde Kommune imidlertid licitationen og udskrev en ny licitation. I den nye licitation blev Torkilstrup Bus nr. 2 - en ny byder viste sig nu blandt tilbudsgiverne, og den nye byder kunne gøre det en smule billigere end Torkilstrup Bus. Den nye byder var Roskilde Kommune selv. Torkilstrup Bus havde i 24 år udført ældrekørslen i Roskilde Kommune. Torkilstrup Bus opnåede i stedet sin hidtil største enkeltopgave i Køge Kommune gennem indgåelse af kontrakt om oprettelse af et driftskontor og kørsel med visiterede borgere. Herudover opnåede Torkilstrup Bus kontrakter på ældrekørslen i Frederikssund Kommune og i dele af Holbæk Kommune.

DitoBus A/S justerede sit navn til DitoBus Linjetrafik A/S. Årsagen til justeringen var, at dette selskab er specialiseret i kørsel med rutebusser på faste buslinjer (i Movia hedder det jo ikke ruter, men derimod linjer).

DitoBus Excursions deltog i udbud af København Kommunes udflytterbørnehaver. Efter en række meget hårde budrunder lykkedes det at bevare to af de fire børnehaver, som selskabet hidtil havde kørt for, samt yderligere tre børnehaver. Herudover genvandt selskabet sin rammeaftale med Danmarks Radio, og Klingenberg Rejser blev ny kunde.

2010

DitoBus deltog i Movias 5. udbud og opnåede kontrakt på 45 busser i Kalundborg, Slagelse, Svinninge, Holbæk, Faxe, Næstved, Præstø og Stege. Der blev etableret nye udkørselssteder i Svinninge, Faxe, Næstved, Præstø og Stege og budt velkommen til 100 nye medarbejdere. I DitoBus Gruppen var der nu ca. 500 medarbejdere og 250 busser.

2009

Hovedstadens Lokalbaner solgte Østtrafik A/S til DitoBus Gruppen. Østtrafik havde 46 kontraktbusser for Movia i Faxe, Stevns og Køge Kommuner. Selskabet Østtrafiks økonomi var meget dårlig, men 40 af de 46 busser stod over for et nyt udbud, og det var hensigten at redde selskabet ved at genvinde de 40 busser til bedre priser end hidtil. Østtrafiks økonomi, og ikke mindst kontrakten på de 6 busser, viste sig dog desværre at være langt dårligere end forudsagt ved salget af Østtrafik. Det blev derfor af finansielle årsager umuligt at bringe Østtrafik ind i licitationen vedrørende de 40 busser.

DitoBus deltog i Movias 3. udbud og opnåede kontrakt på fem busser i Ringsted og Holbæk.

2008

Movias første udbud, A1, blev afgjort, og DitoBus opnåede kontrakt på seks bybusser i Holbæk og syv landbusser i Ringsted. Der blev etableret nyt udkørselssted i Ringsted. Torkilstrup Bus overtog kørsel med genoptrænings-patienter i Roskilde Kommune.

Virksomheden omfattede nu tæt ved 400 medarbejdere og 200 busser, fordelt på ca. 20 turistbusser, 40 minibusser og 140 rutebusser. Udviklingen betød, at aktiviteterne i DitoBus A/S blev delt op, så turistbusserne blev samlet i eget selskab og under nyt navn: DitoBus Excursions A/S. DitoBus Gruppen omfattede herefter: DitoBus Excursions A/S (turistbusser), DitoBus A/S (rutebusser), Torkilstrup Bus A/S (minibusser) og Hafnia Rejser (rejsebureau, turistbusser og minibusser).

2007

Københavns Kommune sendte kørslen med udflytterbørnehaver i udbud, og DitoBus opnåede kontrakt på fire busser, der herefter placeredes i København. Virksomhedens største kunde, VT, blev nedlagt, og aktiviteterne overtaget af det nye trafikselskab for Østdanmark, Movia. Torkilstrup Bus indgik kontrakt med Høje-Taastrup Kommune om kørsel af skolebørn med særlige behov. Kørslen omfattede ca. 15 minibusser.

2006

VT’s 10. udbud blev afgjort med kontraktstart 1. januar 2007. DitoBus opnåede sin hidtil største kontrakt på 42 driftsbusser, heraf 11 genvundne og 31 nye vognløb - det meste af regionaltrafikken i Vestsjælland. I løbet af kun tre måneder lykkedes det at byde velkommen til 100 nye medarbejdere, 35 fabriksnye busser, nyt udkørselssted i Nykøbing Sjælland og køb af ny ejendom med værksted, kontor og vaskehal i Kalundborg.

Torkilstrup Bus flyttede sit kontor fra Holbæk til Roskilde, hvor størstedelen af aktiviteterne fandt sted. Kontoret blev etableret først på Motelvej, men flyttedes senere til Industrivej.

2005

VT’s 9. udbud blev afgjort med kontraktstart 1. januar 2006. DitoBus genvandt 17 busser i Holbæk, Ugerløse og Slagelse, og opnåede kontrakt på yderligere 2 busser i Vig.

Den store aftale om turistbuskørsel med Team Benns ophørte. Årsagen var bl.a., at vi i DitoBus insisterede på overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. Team Benns havde udgjort over 60 pct. af turistbus-omsætningen, så der var tale om et mærkbart slag. Der blev i de kommende år indgået aftaler med en række mindre rejsebureauer for at kompensere bedst muligt for tabet af Team Benns.

2004

Patientbuskørslen fra Korsør, Kalundborg og Nakskov blev sendt i udbud af Falck. DitoBus havde siden 1993 kørt busserne fra Korsør og Kalundborg, men opnåede nu også kontrakt på de to patientbusser i Nakskov. To specialdesignede patientbusser blev leveret fra VDL i Belgien og placeret i Nakskov.

VT’s 8. udbud blev afgjort med kontraktstart 1. januar 2005.

DitoBus genvandt fire busser i Ugerløse og Holbæk og udvidede med to busser i Mørkøv.

Torkilstrup Bus havde det meste af sin kørsel i udbud hos Roskilde Amt. Kørslen blev tabt til Dantrafik, men inden den nye operatør overtog kørslen, valgte Roskilde Amt at annullere kontrakten på grund af operatørens miserable løsning af kørselsopgaver for Roskilde Amt i Køge-området. Ved en fornyet licitation genvandt Torkilstrup Bus sin meget vigtige kørsel for Roskilde Amt.

2003

Lilly Nielsen kontaktede Niels og Ib Gregers Boers med henblik på at sælge Torkilstrup Taxi og Turistfart. Henvendelsen kom på et godt tidspunkt, da det passede godt ind i strategien for DitoBus at udvide inden for minibuskørsel.

Torkilstrup Taxi og Turistfart blev overtaget og virksomhedens 14 minibusser placeret i det nyoprettede Torkilstrup Bus A/S, og de tre turistbusser blev flyttet over i DitoBus A/S. Virksomheden omfattede herefter ca. 200 medarbejdere og 100 busser fordelt på 20 turistbusser, 20 minibusser og 60 rutebusser.

2002

VT’s 7. udbud blev afgjort med kontraktstart 1. januar 2003. Bybuskørslen i Korsør blev genvundet, og aktiviteterne udvidet med rute 12 mellem Kalundborg og Holbæk.

2001

Ernst Henriksen og Knud Erik Jensen, de to ejere i Hafnia Rejser kontaktede Niels og Ib Gregers Boers. Ernst Henriksen ville gerne på pension - og både han selv og Knud Erik Jensen ønskede, at Niels og Ib Gregers Boers overtog Ernst Henriksens ejerandel på 60 procent. Handelen gennemførtes, og Hafnia Rejser flyttede sine syv turistbusser og fire minibusser ind på DITO’s Turistfarts nye anlæg i Holbæk.

Knud Erik Jensen forblev som direktør i Hafnia Rejser, og kontoret forblev på Ahlgade i Holbæk. Hafnia Rejser havde et omfattende samarbejde med 65-ferie, der blandt andet indebar, at Hafnia Rejser blev 65-feries største salgsagent.

Designet bag DITO’s Turistfart gennemgik en fornyelse og navnet blev justeret til DitoBus.

DitoBus modtog Nordea Fondens Erhvervspris, som gives til en virksomhed, der har udvist særligt initiativ.

DitoBus indgik sin hidtil største kontrakt vedrørende turistkørsel med aftalen om at stå for al Team Benns kørsel øst for Storebælt.

2000

Den store kontrakt med VT fra 1996 udløb den 31. december 2000, og kørslen blev sendt i licitation i VT’s 6. udbud. Det kunne være kritisk for virksomheden, hvis det ikke lykkedes at genvinde det meste af kontrakten. Heldigvis lykkedes det at opnå kontrakt på 30 busser i stedet for de hidtidige 25.

1997

Efter lange overvejelser blev det besluttet at flytte virksomheden til Holbæk, hvor der blev opført nyt domicil med værksted, kontor og vaskehal. Kun rutebusserne med tilknytning til Ugerløse blev tilbage i den lille by. Værkstedet i Slagelse blev fraflyttet. Udkørselsstederne i Slagelse, Sorø, Kalundborg og Korsør blev opretholdt.

Setra S215 HDH, vogn 335 årg. 1991 - her dog fotograferet ved en senere lejlighed i 1998.

1996

Poul Verner Hansen Boers afgik pludseligt ved døden den 1. maj. DITO’s Turistfart blev overtaget af Niels og Ib Gregers Hansen Boers.

1995

VT holdt sin anden licitation, og ud fra målet om at forblive en aktør inden for kollektiv trafik gav DITO’s Turistfart tilbud på en række nye ruter og opnåede kontrakt på ikke mindre end 25 busser. Den nye kontrakt skulle starte den 1. januar 1996 og indebar etablering af udkørselssteder i Slagelse, Sorø, Holbæk og Kalundborg - ud over de allerede eksisterende udkørselssteder i Ugerløse og Korsør. Der blev etableret værksted i Slagelse. Kontoret forblev i Ugerløse.

Turistbusserne indgik aftale med 65-ferie.

1994

Den kollektive bustrafik i Danmark begyndte at blive udliciteret. Det var en trussel mod et mindre busselskab som DITO’s Turistfart, men det var også en mulighed. Forventningen var, at der ville blive langt færre aktører inden for den kollektive trafik, og i DITO’s Turistfart besluttede man sig for en strategi om at blive en af de aktører, som blev på markedet.

Som forberedelse til en ny konkurrencesituation blev der udarbejdet nye medarbejderhåndbøger, og alle chauffører blev sendt på kursus i kundebetjening m.m. Den første licitation af rutekørslen i VT blev gennemført, og DITO’s Turistfart fik som den eneste lokale, private virksomhed kontrakt - med to lavgulvsbusser på bybus-kørslen i Korsør.

Desværre tabte DITO’s Turistfart ved samme licitation kørslen på den vigtige rute 34 og 35 mellem Slagelse og Korsør. Den kørsel blev overtaget af DSB Busser - det senere Combus. Vognparken var nu på 20 busser i alt.

1993

Falck udskrev licitation vedr. to patientbusser for Vestsjællands Amt. DITO’s Turistfart vandt licitationen, blandt andet på baggrund af mange års erfaring med liftbuskørsel. Som det eneste selskab i amtet kunne DITO’s Turistfart med kort varsel indsætte to Setra liftbusser på de to ruter fra Vestsjælland til Rigshospitalet.

DITO’s Turistfart indgik aftale med Thinggaard om at varetage Eurolines-kørslen fra København og Stockholm til Amsterdam, Paris og London. Samarbejdet ophørte desværre efter et år, bl.a. på grund af vores insisteren på at overholde køre- og hviletidsreglerne.

1991

På markedet for nonstopbusser blev sovebusser efterspurgt, og DITO’s Turistfart mønstrede relativ hurtigt fem sovebusser.

1990

DITO’s Turistbusser købte Skibby Turistbusser og med det en to-årig kørselsaftale med Tjæreborg Rejser. På turistbussiden var der herudover blandt andet større opgaver for Københavns Kommune og Our Agent in Scandinavia.

1989

DITO’s Turistfart købte Simon Spies’ private bus efter at have stået for bussens drift siden 1984.

Samtidig styrkede selskabet rutesiden med købet af Ove Hansen, Mørkøv - handelen omfattede fire rutebusser.

1987

Spies Rejser stoppede med busrejser. De to Spies-dobbeltdækkere blev malet om i DITO’s Turistfarts hvide og blå farver og fik kontrakt med DCU Rejser, det senere Sunny Tours. Pistase Ski stiftedes, og med dem blev der indledt et samarbejde, der skulle vise sig at vare de næste 20 år.

1986

For at styrke rutekørslen blev der investeret i to nye DAB Leyland rutebusser. DITO’s Turistfart købte De Grønne Busser i Slagelse, der havde tre busser kørende for VT på rute 34 og 35 mellem Slagelse og Korsør.

1984

Samarbejdet med Spies Rejser blev udbygget og endnu en dobbeltdækker blev føjet til vognparken.

1983

Spies Rejser solgte flere og flere busrejser. Med en ny kontrakt forhandlet på plads med Spies Rejser, bestilte DITO’s Turistfart en af landets første dobbeltdækkere.

Efter aftale med Spies blev bussen udstyret med blandt andet video og hovedtelefoner. Dette var aldrig tidligere set i Danmark.

1982

Med investeringen i en fabriksny Scania BR116, bygget af VBK i Herning, havde DITO’s Turistfart nu - som en af de eneste på Sjælland - hele to af den nye generation turistbusser. Det viste sig at være god timing. Spies Rejser besluttede i efteråret at starte busrejser fra og med vintersæsonen 1982/83, og DITO’s Turistfart vandt i konkurrence med busselskaber fra hele landet kontrakten på de to busser. Fællesrejseforeningen havde også DITO’s Turistfart som busleverandør - blandt andet med busrejser til Sicilien.

1980

En lov om oprettelse af amtskommunale trafikselskaber til varetagelse af al rutekørsel, skolekørsel og lignende blev vedtaget. I Vestsjællands Amt blev Vestsjællands Trafikselskab (VT) oprettet. VT skulle indgå kontrakt med private og offentlige busselskaber om kørslen. DITO’s Turistfart fik kontrakt på kørsel med fire busser på ruterne 151, 152 og 153 og trådte hermed ind på et nyt område: Rutekørsel. Kørslen udførtes med turistbusser, der i skoleferierne stadig kørte turistkørsel.

1979

Der skete et teknologispring inden for turistbusser med lanceringen af Setra S200-serien - turistbusser med toilet, sovekabine, kaffemaskine og køleskab begyndte at vinde frem. DITO’s Turistfart investerede som det første busselskab i Vestsjælland i en bus af denne type, en et år gammel 49 personers Setra S215HD.

1976

Med investeringen i en fabriksny 54 personers Ford Plaxton udstyret med lift til hjælp for gangbesværede og kørestolsbrugere gik selskabet ind i et nyt forretningsområde: Kørsel med liftbus.

Medarbejderstaben nåede i disse år op på 10 fuldtidsansatte, og det blev nødvendigt at ansætte den første kontorassistent. Gerda og Poul Verner Hansen Boers flyttede privaten fra Hovedgaden 53 til Møllegården. Mange chauffører nåede i de følgende år at få kaffe og brød i køkkenet på Møllegården.

1972

Turistkørslen havde nu nået et omfang, der gjorde det muligt hvert år de næste tre år at investere i en fabriksny 50 personers Fiat 308 bygget på Ringsted Karosserifabrik. Busserne kørte primært rejser arrangeret af DITO’s Turistfart samt Felix Rejser. Forpagteren fraflyttede Møllegården, og stakhjelmen omdannedes til garage og vaskehal. Busserne blev flyttet fra Hovedgaden 53 til Møllegården, men kontoret forblev på Hovedgaden.

1967

Med henblik på stigende turistkørsel i udlandet investerede firmaet i en tre år gammel 41 personers Mercedes.

1965

En ny lov om kørselsordning for skolebørn blev indført, og DITO’s Turistfart fik skolekørsel i de kommuner, der senere kom til at hedde Tølløse, Stenlille og Jernløse Kommuner.

1963

Poul Verner Hansens far fraflyttede Møllegården. Men Poul Verner var kommet i gang med busdrift og køreskole, så gården blev forpagtet ud.

1962

Med købet af en 38 personers Büssing årgang 1954 fik DITO’s Turistfart sin første store bus. Büssingen var - trods sin alder – meget moderne indrettet med blandt andet læselamper, indstillelige stole og panoramaruder.

1960

Danskerne begyndte så småt at rejse til udlandet, og det resulterede i investeringen i den første nye bus - en 17 personers Opel Blitz bygget på Asnæs Karosserifabrik. Turistbussen kørte i disse år mest for rejsebureauet "Sønderjyden", det senere "Viking Nordturist".

1956

Stadig flere af lokalbefolkningen på Midtsjælland begyndte at tage på arbejde i København, og der var derfor basis for såvel bustransport som udlejning af biler (4-8 personers VW).

1955

Stigende efterspørgsel på transport af større grupper af personer resulterede i købet af den første bus - en 28 personers Ford med benzinmotor.

På grund af den store investering tog Poul Verner en partner ind, og de to skrev på siden af bussen: DI-TO’s Turistfart. Det var første gang, at DITO-navnet blev brugt. Partnerskabet ophørte efter kort tid, da Poul Verner købte partneren ud. Men navnet forblev firmaets navn indtil 2001, hvor det blev justeret til DitoBus.

1950

Gerda og Poul Verner Hansen Boers grundlagde på Hovedgaden 53 i Ugerløse virksomheden, der blev til DitoBus. Poul Verner gik og ventede på at overtage den fædrene gård, Møllegården i Ugerløse - og for at udfylde ventetiden uddannede han sig til kørelærer og købte en lillebilforretning omfattende to personvogne - en Vauxhall og en Ford V8.

Nyheder

– En del af DitoBus Gruppen A/S
crossmenuarrow-right